Biljartvereniging RKBC

Biljartclub_RKBCBiljartvereniging RKBC is al meer dan 65 jaar een vaste gebruiker van het Dorpshuis.

Geschiedenis:
Op 1 september 1950 heeft een aantal inwoners van Hippolytushoef het initiatief genomen tot het oprichten van de Rooms Katholieke Biljart Club. De eerste voorzitter was toen Henk Engel, hij was tevens beheerder van het Parochiehuis.
Secretaris en tevens wedstrijdleider was Janus Cloots en de penningmeester was Marinus de Weert. Gerard van Hoesel en Cees Luiken waren bestuursleden.
Al die jaren hebben we de vrijdagavond als vaste biljartavond gehad.

In de loop der jaren heeft de vereniging zijn eigen biljarts verworven en in onderhoud gehad. Toen het Parochiehuis overging van de Katholieke kerk naar wat later de Stichting Dorpshuis Hippolytushoef werd, is het eigendom overgegaan naar de stichting.

Het huidige bestuur bestaat nog uit drie personen, te weten:

Voorzitter
Peter Kool
pc.kool@veteranen.nl

Secretaris en informatie
Peter Theunissen
petertheunissen02@hotmail.com

Penningmeester
Fedde Jonkman

De wedstrijdleiding is in handen van Dirk Doves en Piet Ooms.

Gespeeld wordt er in twee spelsoorten, te weten : Libre en bandstoten.
Tijdens de zomerstop wordt een competitie Driebanden gespeeld voor de liefhebbers.