Toneelvereniging Succes

Wie is Toneelvereniging Succes?

Geschiedenis
Toneelvereniging Succes was voor de oprichting een onderdeel van de gelijknamige voetbalclub in Hippolytushoef (vandaar de naam). Dit, met een onderonsje tussen twee voetbalwedstrijden begonnen gebeuren, kreeg terloops een serieuze kant. Nadat het financiële gedeelte ook gestalte kreeg, is toneelvereniging Succes op 2 december 1968 opgericht. Na aftrek van de notariskosten is de vereniging gestart met fl. 3,45 in kas.

Heden
Toneelvereniging Succes is actief in culturele aangelegenheden, bij scholen, instellingen, personeelsfestiviteiten en plaatselijke festiviteiten met o.a. avondvullende toneelstukken, kindertoneelstukken, eenakterfestival, Decembercentrales en korte sketches. Deze laatst genoemde worden meestal door de vereniging zelf geschreven.

Momenteel bestaat toneelvereniging Succes uit leden, actieve donateurs en donateurs. De leden en actieve donateurs zijn binnen de vereniging onderverdeeld in diverse commissies waarin zij hun specialisme van hun hobby tot uiting kunnen brengen.

De Snark is het Clubblad van Succes. Het blad verschijnt ca. 4 maal per jaar en is bedoeld voor leden en donateurs. De naam Snark zegt voor iedereen die een beetje Wierings kent, voldoende over wat er allemaal kan.


In februari 2018 heeft Toneelvereniging Succes o.l.v. regisseur Bert Schuiling de klassieker ‘Op hoop van zegen’ van Herman Heijermans op de planken gezet.

Op hoop van zegen
Foto Herman Loer

 

Contact
Heeft u belangstelling of vragen? Ons adres is:
Toneelvereniging Succes, p/a Woalpieper 30, 1777 DW Hippolytushoef
Telefoon 06 2274 0057 (voorzitter/secretaris Daniëlle Elzinga)
email: tv.succes@quicknet.nl

Kijk ook eens op onze website: www.toneelvereniging-succes.nl of onze Facebookpagina.