Blog

Klaske Tienstra winnares gezellig klaverjasweekend

Gezelligheid was troef tijdens het open Wieringer kampioenschap klaverjassen in Dorpshuis Hippo. Er werd sportief gestreden. Klaske Tienstra was de sterkste en mag de wisselbeker een jaar in haar prijzenkast bijzetten.

Aan het veertiende weekendtoernooi klaverjassen van de Dörper Activiteiten Sociëteit namen 36 klaverjassers deel. De deelnemers streden zaterdag 3 en zondag 4 maart individueel aan negen tafels om het open Wieringer kampioenschap. Er waren vooral veel vertrouwde gezichten met kaarten in de handen, maar ook nieuwkomers.

Het klaverjasweekend was een gezelligheidstoernooi. Daar droegen de deelnemers in belangrijke mate aan bij. Het nakaarten gebeurde vooral aan de bar onder het genot van een drankje.

Hoewel gezelligheid troef was, werd er toch fanatiek om de punten gestreden, die door wedstrijdleider Gerard Kortekaas op de computer werden bijgehouden. Klaverjassen gaat in hoog tempo. De spelers denken niet lang na, maar spelen de kaarten vlot bij. De deelnemers wisselden na 16 spellen steeds van maat. Het lot bepaalde met wie de volgende serie spellen werd gespeeld. Tussen de wedstrijdronden door genoten de spelers van een lunch en ook tijdens het klaverjassen werd de inwendige mens door de organisatie niet vergeten.

Winnaars
v.l.n.r. Annie Smeenge (3e), Peter Theunissen (organisator), Klaske Tienstra (1e) en Adrie Lieuwma (2e)

Peter Theunissen begon namens de D.A.S. naar goed gebruik met de uitreiking van de poedelprijs. Die ging dit jaar naar Nel de Graaf. Klaske Tienstra scoorde in de bijna 4.000 gespeelde spellen de meeste punten en nam de wisselbeker in ontvangst. Adrie Lieuwma en Annie Smeenge kregen ook een bescheiden trofee voor hun tweede en derde plaats. De eerste drie keerden bovendien met een mand vol boodschappen huiswaarts. Bijna iedereen nam een met klaverjassen of in de verloting gewonnen prijsje mee naar huis. Er waren aanmoedigingsprijzen voor de verliezers van de vier zittingen op de twee dagen.

Uitslag: Klik hier.

Wie na een weekend nog niet genoeg heeft van klaverjassen kan iedere donderdagmiddag een kaartje leggen of biljarten in Dorpshuis Hippo Het volgende klaverjasevenement is een koppelwedstrijd in het najaar.