Gebruikers

Vaste gebruikers van het dorpshuis zijn:

Sjoelen   DASlogo   Toneel Succes   WAVMeeste 180-ers seizoen 2017/2018

Incidentele gebruikers van het dorpshuis zijn:

  • Dörper Activiteiten Sociëteit – verschillende activiteiten
    o.a. inloopmiddag, klaverjastoernooien, Wieringer biljartkampioenschap
  • Buurtvereniging Noordervenne – verschillende activiteiten: o.a. darten, klaverjassen – Facebook
  • Wieringer Vrouwen – verschillende activiteiten – wieringervouwen.nl

DASlogoNoordervenne  WieringerVrouwen