Wieringer Vrouwen

Wieringer Vrouwen is een vereniging van vrouwen met hart voor hun leefomgeving, het voormalig eiland Wieringen, met als doel:

  • het bieden van een ontmoetingsplek voor vrouwen;
  • het stimuleren van contact tussen vrouwen, om elkaar te leren kennen, zodat dit resulteert in persoonlijke ontwikkeling en creativiteit;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
WieringerVrouwen - bestuur
vlnr Rieni Rode (voorzitter), Boukje Nieuwenhuizen (penningmeester) en Hetty Dijkland (secretaris)

Wieringer Vrouwen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals:

  • WieringerVrouwenledenavonden
  • workshops
  • bedrijfsbezoeken
  • 80+ brunch
  • diverse commissies

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Reini Rode (voorzitter@wieringervrouwen.nl)
Secretaris: Hetty Dijkland (secretaris@wieringervrouwen.nl)
Penningmeester: Boukje Nieuwenhuizen (penningmeester@wieringervrouwen.nl)

Website: wieringervrouwen.nl